Trung tâm Phát triển kinh tế Nông thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho nhóm người nghèo, phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số.

Được thành lập năm 2014, CRED triển khai các hoạt động đa dạng từ quản lý dự án đến cung cấp các dịch vụ tư vấn trong phát triển chuỗi giá trị có sự tham gia của các nhóm người nghèo và thiệt thòi, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, tài nguyên nước và cải thiện sinh kế.

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà – CBT Bắc Hà” CRED cần tuyển 01 cán bộ dự án làm việc tại văn phòng Hà Nội và thường xuyên đi công tác Bắc Hà và 01 cán bộ dự án làm việc tại Bắc Hà.

Chi tiết vị trí tại Hà Nội : Tuyển dụng PO CBT Bắc Hà

Chi tiết vị trí tại Bắc Hà : Tuyển dụng vị trí tại Bắc Hà

Các ứng viên quan tâm gửi Thư xin việc và Sơ yếu lý lịch (curiculumn vitae) tới văn phòng CRED theo địa chỉ email: [email protected] trước ngày 10 tháng 6 năm 2019. Các ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được mời phỏng vấn.